slogan2

dievca

Ako sa stať vystavovateľom

Informácie pre nových vystavovateľov

Vážení vystavovatelia, milí obchodní partneri!

Ďakujeme za záujem o podujatie HARMÓNIA Festival zdravia a krásy. Na týchto stránkach Vám predstavíme základné informácie o podujatí dôležité pre vystavovateľov a základný organizačný rámec podujatia.

Na HARMÓNIA Festivale zdravia a krásy sa prezentujú spoločnosti, ktoré vo svojom produktovom portfóliu majú tovar a služby späté so zdravím, prevenciou ochorení, krásou, zdravým životným štýlom, ale aj osobnostným a duchovným rozvojom.

Základné pojmy

Hlavná myšlienka podujatia - naše poslanie

Poslaním HARMÓNIA Festivalu zdravia a krásy je viesť obyvateľov miest k wellness zdravému životnému štýlu, prepájať krásu duše i tela, poskytovať informácie zo sveta zdravia i o prevencii a liečbe chorôb.

Festival sa chce stať každoročne sa opakujúcim podujatím, chce dať priestor klasickým, prírodným a alternatívnym spôsobom liečby, rôznym myšlienkovým smerom.

Pre obyvateľov miest Banská Bystrica, Žilina, Košice a Poprad a ich širšie okolie má byť toto podujatie príjemným i poučným spestrením týždňa a pekným tipom na strávenie víkendu pre celú rodinu. Podujatia sa konajú v jarných a jesenných mesiacoch. Aktuálne, v roku 2017, pripravujeme HARMÓNIA Festival zdravia a krásy v Banskej Bystrici. Konať sa bude 19.-20. mája v Hoteli Lux***.

Komu je podujatie určené

 • dospelé aktívne ženy v produktívnom veku v rozmedzí od cca 25 do 60 rokov
 • ženy a uvedomelí muži so záujmom o vlastné zdravie – prevenciu chorôb i liečbu a krásu zvnútra i zvonku, šport, aktívne trávenie voľného času a zdravý a aktívny životný štýl
 • ľudia preferujúci prírodnú liečbu, alternatívne formy liečby, prevenciu i nové myšlienkové prúdy
 • ženy-matky
 • ľudia  vyznávajúci wellness filozofiu a aktívny prístup k životu
 • a všetci, ktorí chcú na sebe pracovať a objavovať svoj potenciál

Organizátor

Organizátorom HARMÓNIA Festivalov zdravia a krásy, rovnako aj prevádzkovateľom web stránky www.HarmoniaFest.sk je OPEN F&K s r.o. v zastúpení jej konateľkou Mgr. Katarínou Lehotskou Mikulákovou.

Vystavovateľ

Spoločnosť alebo živnostník konajúci na vlastné meno a zodpovednosť, ktorý vyrába, ponúka tovar a/alebo služby akokoľvek späté so zdravím, krásou, osobnostným rozvojom, ezoterikou a ktorý zaplatí registračný a vystavovateľský poplatok v stanovenom termíne a zašle všetky potrebné informácie do požadovaného dátumu. Takémuto vystavovateľovi bude riadne pridelené vystavovateľské miesto.

Štandardné vystavovateľské miesto: 1x stôl a 2x stolička. Rozmery stola reštauračnej veľkosť: 120 x 80 cm alebo ekvivalent 2 lavíc. Vystavovateľ má v rámci základného poplatku možnosť zúčastniť sa programu a prednášok.

Presné rozmiestnenie vystavovateľov určí organizátor približne 1 deň pred začiatkom podujatia.

Poznámka: Rozmery stolov sa v závislosti od mesta môžu meniť (napr. v Banskej Bystrici sú namiesto jedného stola k dispozícii dve lavice). V prípade záujmu a priestorových možností je možné zabezpečiť aj iné ako základné vystavovateľské miesto, vystavovateľské miesto „extra“ - t.j. samostatnú nezastavanú vystavovateľskú plochu. Pre viac špecifických informácií a cenník doplnkových služieb kontaktujte Mgr. Katarínu Mikulákovú, manažérku podujatia na tel. čísle 0905 291 321.

Základný vystavovateľský a registračný poplatok

Pozostáva z týchto položiek (v závislosti od konkrétneho mesta, počtu dní a ďalších faktorov):

 • základný jednorázový registračný poplatok: 20 - 30 Eur

 • vystavovateľský poplatok: 65 - 190 Eur

 • fakultatívny doplatok za pripojenie k el. energii: 10 Eur

 • fakultatívne doplatky za vyšší počet stolov, stoličiek a iný ako základný priestor

Uvedené sumy sú bez DPH 20%. Konečná cena závisí aj od termínu prihlásenia. Vystavovateľom ponúkame zľavy (pri pravidelnom vystavovaní alebo pri prihlásení a zaplatení poplatku viac ako 60 dní vopred) a akciové ponuky. Pre konkrétnu cenovú ponuku nás kontaktujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Splatnosť:

 • do 7-14 dní od vystavenia predfaktúry

 • vystavovateľ, ktorý nezaplatí registračný poplatok v stanovenom termíne, nebude zaradený do zoznamu vystavovateľov (a tak súčasťou podujatia)

 • faktúra – daňový doklad je vystavená do 15 dní od úhrady predfaktúry

 • vystavovateľovi je faktúra zaslaná e-mailom a/alebo odovzdaná počas rannej registrácie v deň konania podujatia alebo zaslaná poštou (forma závisí od termínu prihlásenia a platby predfaktúry)

 • do 15 dní od ukončenia podujatia je vystavovateľovi doručená vyúčtovacia faktúra (s nulovou hodnotovou)

 

V rámci vystavovateľského poplatku bude mať každý vystavovateľ zabezpečené:

 • prenájom základnej plochy v konferenčnej/kongresovej hale alebo predsáli na 1. poschodí hotelového zariadenia

 • možnosť umiestnenie bannerov a propagačných materiálov v rámci svojho vystavovateľského miesta

 • prípojku na elektrinu za doplatok a prístup k vode v blízkosti vystavovateľského miesta (el. energiu je možné nahlásiť len vopred)

 • možnosť prezentácie vystavovateľa na webovej stránke podujatia - názov, logo (podmienkou je zaslanie loga v dostatočnom časovom predstihu pred konaním akcie a v potrebnej kvalite)

 • ochutnávky počas celého podujatia (na vybraných výstavách, v pravidelných časových intervaloch)

 • možnosť zúčastniť sa programu a prednášok pre 2 osoby na 1 vystavovateľa

Vystavovateľ je povinný:

 • zabezpečiť označenie a vnútorné vybavenie miesta podľa vlastných potrieb

 • ponúkať tovar a služby uvedené v prihláške (vystavovateľ nesmie ponúkať iný tovar/služby ako označí v prihláške)

 • garantovať výšku predajných cien počas celého trvania festivalu

 • zabezpečiť predaj a prezentáciu svojich tovarov počas celého trvania festivalu – musí dodržiavať časový harmonogram festivalu (t.j. minimálne vo zvyčajnom čase od 09.00 do 19.00 h., ak nie je stanovené inak) 

Storno podmienky

Registračný a vystavovateľský poplatok je vystavovateľ povinný zaplatiť na základe predfaktúry dodanej e-mailom do 7 – 14 dní od vystavenia organizátorom.

Zaplatením registračného a vystavovateľské poplatku vystavovateľ súhlasí so všetkými podmienkami HARMÓNIA Festivalu zdravia a krásy. Zaplatený registračný a vystavovateľský poplatok nie je možné vrátiť späť.

Pri stornovaní vystavovateľom: 1-3 mesiace pred podujatím sa platí 50% stornopoplatok; 14-29 dní pred podujatím 75% stornopoplatok a pri stornovaní 13 a menej dní pred podujatím 100% stornopoplatok, t.j. zaplatený registračný a vystavovateľský poplatok nie je možné vrátiť späť.

Časový harmonogram

HARMÓNIA Festival zdravia a krásy je kontraktačno-prezentačné podujatie. Prvotne slúži k vzbudeniu záujmu o Vaše produkty a služby; zvýšeniu Vášho renomé ako i motivovanie k návšteve Vašej kamennej prevádzky, e-shopu a tak reálne zvýšenie predaja aj po skončení podujatia. Ďalším dôležitým dôvodom vystavovania sú nové kontakty a obchodné partnerstvá.

Vystavovatelia sú povinní prispôsobiť svoju prevádzkovú dobu počas celého festivalu otváracej dobe festivalu a zabezpečiť tak kompletnú prezentáciu a predaj vystavovaných tovarov a služieb návštevníkom festivalu.

Predbežná otváracia doba počas festivalu je v prípade jednodňového podujatia: 09.00 do 19.00 h. a v prípade dvojdňového podujatia: 11.00 - 19.00 h. (piatok) a 09.00 - 19.00 (sobota).

Termíny HARMÓNIA Festivalov v roku 2017

Banská Bystrica, Hotel Lux*** - 19.-20. mája 2017 (piatok-sobota)

Kontaktujte nás

V prípade, že Vás myšlienky podujatia HARMÓNIA Festivalu zdravia a krásy oslovili a Vy máte záujem o účasť na týchto akciách – HARMÓNIA Festivale zdravia a krásy v uvedených mestách ako vystavovateľ, kontaktujte Mgr. Katarínu Lehotskú Mikulákovú, manažérku podujatia:

 • telefonicky: 0905 291 321
 • e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • alebo priamo vyplnením záväznej prihlášky (a jej zaslaním e-mailom)

 Uzávierky prihlášok

Uzávierka prihlášok pre HARMÓNIA festival zdravia a krásy v Banskej Bystrici, 19.-20. mája 2017 je: 30. apríl 2017

V prípade záujmu o vystavovanie po uvedenom termíne si najprv overte voľné alebo náhradnícke miesto a aktuálnu cenovú ponuku.

Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo na neprijatie prihlášky na podujatie. Dôvodom neprijatia prihlášky môže byť už akceptovaný vystavovateľ, ktorý ponúka totožný tovar alebo tovar nesúvisiaci s myšlienkou a poslaním podujatia alebo zásadné porušenie podmienok vystavovateľa v minulosti. Viac informácií nájdete vo Všeobecných a obchodných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky.

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Newsletter

Prihláste sa pre odber informačných emailov

Facebook

Kontakt

OPEN F&K, s.r.o.

 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • tel: 0905 291 321