slogan2

dievca

Prednášky na festivale

HARMONIA 2017 BANSKA BYSTRICA A5 Letak PROGRAM b

Zoznam prednášok:

1. MUDr. IGOR BUKOVSKÝ - (Za)chráňte svoje črevo!

2. JOZEF BANÁŠ - Kód 7 - o ľuďoch, ktorí šťastie nehľadajú, ale žijú

3. PAVEL HIRAX BARIČÁK - O živote, motivácii, cestovaní, šťastí, radosti, láske i deťoch (beseda)

4. MONIKA JAKUBECZOVÁ - Prebudili ma anjeli, Život s anjelmi

5. PETER PLANIETA - Správne stravovanie pre zdravý a šťastný vývoj dieťaťa a človeka

6. MARCELA VÁCLAVKOVÁ KONRÁDOVÁ - Nájdi v sebe silu! (inšpiratívne rozprávanie)

7. MÁRIA HOLUBOVÁ - Najkrajšie šperky, ktoré zdobia ženu sú sebaúcta a sebavedomie

8. ANTÓNIE KRZEMIEŇOVÁ (CZ) - Psychosomatika - Telo vám napovie 

9. ALICE KREMPASKÁ - Využitie za studena lisovaných olejov pre zdravie človeka

10. IVANA MEDVEĎOVÁ - KTO SI? Enneagram ako nástroj sebaspoznania

11. ĽUBICA KUTTNEROVÁ - Bulharské probiotiká

12. BEÁTA HLOHOVSKÁ - Vedomá žena

13. MILOŠ MATULA (CZ) Karma rodu a rodiny

14. SVETLANA GUZMANOVÁ - Rozhovory o vzťahoch medzi ženami a mužmi

15. INGRID RUSNÁKOVÁ - Kalcium je život. Viete o tom?

 16. ZUZANA LUKAČOVIČ - Fyzické a emocionálne pôsobenie esenciálnych olejov

 17. ANDREA PENIAKOVÁ (FITSHAKER) -  Zdravie a rovnovaha - v tele aj v mysli

 

Obsah prednášok:

1. MUDr. IGOR BUKOVSKÝ - (Za)chráňte svoje črevo!

Ako prežiť v čase potravinových alergií, senzitivít a intolerancií, ako si chrániť svoju črevnú mikroflóru, ako veľmi je zdravie čreva dôležité pre naše celkové zdravie

 

2. JOZEF BANÁŠ - Kód 7 - o ľuďoch, ktorí šťastie nehľadajú, ale žijú.

"Toto nie je román! V tejto knihe je zakódované niečo hlbšie, čo iné romány nenúkajú. Jozef Banáš pozná tajomstvo, ako umne vkladať do svojich diel oveľa viac, ako „len“ dychberúci príbeh. Už svojimi knihami Kód 9Kód 1, ktorých kľúčovou témou je rovnováha, dokázal, že je majstrom v oblasti motivačných románov. V Kóde 7 povyšuje svoje umenie na úplne novú úroveň a vytvára kategóriu transformačného románu. Som rád, že na Slovensku máme autora, ktorý dokáže na pozadí  strhujúcich príbehov urobiť ešte niečo navyše: zmeniť váš pohľad na život. Banáš vyvracia mýtus našej civilizácie o prospešnosti „boha neustáleho rastu“ a odvážne tvrdí, že tento boh vyhovuje najmä nenásytným bankám, mediálnym manipulátorom a mocichtivým politikom. Príbeh Kódu 7 sa odohráva v himalájskom kráľovstve Bhután – krajine, ktorá má ako jediná na svete oficiálnu štátnu doktrínu hrubé národné šťastie a nie hrubý domáci produkt. Autor na základe osobnej skúsenosti prichádza k poznaniu, že je to azda jediná krajina, v ktorej ryba od hlavy nesmrdí, ale naopak – vonia. Ak budete túto knihu čítať nielen očami, ale najmä srdcom, budete na jej konci lepší, ako ste boli na jej začiatku". S dovolením pána Banáša - požičané od Petra Sasína, motivačného a transformačného trénera

 

3. PAVEL HIRAX BARIČÁK - O živote, motivácii, cestovaní, šťastí, radosti, láske i deťoch.

Pavel Hirax Baričák sa vo svojej prednáške zameria hlavne na svoje tri motivačné knihy zo série Šlabikárov šťastia. Najväčší dôraz dá na vzťahy, hojnosť, následky vnútorného naladenia na zdravie, umenie komunikácie (i hádky), sebaprijatia, odpustenia sebe a iným, spoznanie sa, zrkadlenia sa s rodičmi, výchovy zameranej na rešpektovanie detskej duše a určovania hraníc nemocenským prístupom, odbúrania depresívnych stavov, riešenia krízových situácií, otázok "prečo si človek priťahuje nedobrého partnera", zbavenia sa blokov z detstva atď. A možno príde aj na recitáciu Hiraxových básni a na jeho zážitky z cestovania.

Hirax vo svojich knihách jednoduchou formou opisuje princípy sebaprijatia, odpustenia, pozitívneho myslenia, "pustenia" rodičov, pochopenia choroby, vzťahov, rozchodov, rozpustenia bolesti, vyriešenia "problému", zanechania bojov, počúvanie srdca, vnímanie symbolov života, oslobodenie sa od bôľov iných. Motivačné knihy, v ktorých si každý nájde kúsok svojho ja.

 Z  knihy Šlabikár šťastia:

- Nič sa nedeje náhodou, všetko sa deje, ako má, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia.

- Keď veľa rozprávate, ľudia vás prestanú počúvať. Ak budete donekonečna dávať dôraz na slová, nikto ich nebude vnímať, výrazy stratia význam, vytratí sa ich sila.

- Prijal som sa, mám sa rád a toto radím aj okoliu. Ak chcete niekoho či niečo milovať, musíte v prvom rade milovať samých seba.

 

4. MONIKA JAKUBECZOVÁ - autorka kníh Prebudili ma anjeli, Život s anjelmi predstaví svoj príbeh, svoju cestu k harmonickému životu.

"Prebudili ma anjeli je skutočný príbeh ženy, ktorá štyridsať rokov prežila bez Boha. Ale v jednom rozhodujúcom okamihu nastala zmena, a príchodom anjelov sa jej život úplne zmenil. Prečítajte si môj osobný príbeh, ako sa to všetko udialo, ako som z podnikateľského sveta prešla do harmonického a vyrovnaného života".

Jej interaktívna prednáška sa bude dotýkať spirituálnych tém, ktoré najviac ľudí zaujímajú: vzťahy, zdravie, osud, karma a samozrejme, anjeli v našom živote. Pripravte si svoje otázky, určite vás vyzve, aby ste ich položili. Na záver vás prevedie meditáciou, ktorú zvolí podľa aktuálneho energetickej potreby skupiny.

 

5. PETER PLANIETA - uznávaný odborník zdravého životného štýlu, zdravého stravovania, autor knihy Varíme s láskou nám predstaví tému Správne stravovanie pre zdravý a šťastný vývoj dieťaťa a človeka:

- Aké kroky treba urobiť, aby sa nám narodil zdravý anjelik a nie pacient
- Ako vyzerá zdravé stravovanie deti a dospelých 
- Ako správne vychovávať svoje deti a mať dokonalé vzťahy

 

6. MARCELA VÁCLAVKOVÁ KONRÁDOVÁ - držiteľka Ceny primátora Banskej Bystrice (2013), ocenenia Srdce na dlani (2013) za venovanie času, schopností a energie v prospech iných ľudí a svojej komunity v Banskobystrickom samosprávnom kraji v kategórii Dobrovoľníctvo v rozvoji komunity (2013) nám povie svoj príbeh.

Príbeh je o žene, ktorá napriek obrovským zdravotným prekážkam sa nevzdáva. Ktorá má v sebe silu a odhodlanie pomáhať iným, byť ich motiváciou, žiarivým príkladom. Nabáda, aby sme každý v sebe objavili svoj vlastný potenciál, pretavili ho do aktivity a boli tak pre seba i komunitu, v ktorej žijeme tým najväčším dobrom!

 

7. MÁRIA HOLUBOVÁ - Najkrajšie šperky, ktoré zdobia ženu sú sebaúcta a sebavedomie

-Poznáte hranice svojich možností? Určujete si ich samy?

-Dokážete oceniť svoje kvality bez toho, aby vás o nich presviedčalo vaše okolie?

-Vplývajú predsudky a tradície na formovanie vášho sebavedomia?

-Sebavedomie je proces tvrdej práce, bez ktorej budete na úspech čakať zbytočne

Mária Holubová je vysokoškolskou učiteľkou; venuje sa etikete, protokolu, medzinárodným vzťahom a postaveniu žien v spoločnosti.

 

8. ANTÓNIE KRZEMIEŇOVÁ (CZ) - autorka prednášky s názvom Psychosomatika - Telo vám napovie

Vedeli ste že až 60% ochorení sa prejaví vo fáze hojenia? Vedeli ste, že v každom zdravom tele máme 10x viac baktérií ako buniek? Na čo v tele slúžia? Cieľom prednášky je predstaviť vám ako to s tým dopadom myšlienok na zdravie celé je. Ako funguje telo keď dostane príkaz z hlavy na základe podnetov mysle. Ako dokáže myšlienka a emócia ovplyvniť správanie buniek v tele. Ako choroba vznikne, ako skončí a ako sa prejavuje fáza choroby a fáza hojenia. Informácie z prednášky vás môžu upokojiť a dodať dôveru, že telo je jedno fantastické dielo Univerza (Prírody, Najvyššieho) a že má silné samoliečivé schopnosti.

Antónie je autorkou štyroch kníh z cyklu Sila Myšlienky a Telo Napoví I a II. a Pohádkový tábor - prvá psychosomatická kniha pre deti, a téma liečivá psychosomatika

 

9. ALICE KREMPASKÁ - Využitie za studena lisovaných olejov pre zdravie človeka.

Prednáška o využití za studena lisovaných olejov v kuchyni, kozmetike i na upevnenie zdravia človeka, ktorá odpovie na otázky ako a kedy používať oleje tak, aby mali správny účinok na ľudský organizmus. Informácie, ktoré sú predmetom prednášky, vychádzajú z osemročných skúseností v praxi a zo spolupráce s ruskými konzultantmi.

 

10. IVANA MEDVEĎOVÁ - KTO SI? Enneagram ako nástroj sebaspoznania

"Keď sa chceme niekým stať, musíme najprv zistiť, kto sme".

- Cítite sa vo svojom živote stratení?
- Prekvapujú vás vaše reakcie a neviete ich ovládať?
- Brzdia vás na ceste k vášmu cieľu?
- Odkiaľ pramenia a ako nás ovládajú?
- Ako s nimi pracovať, aby nám uľahčovali život?

Príďte na prednášku k Enneagramu - prastarému systému odhaľujúcemu najhlbšie motívy nášho ega. Objasní vám, kto ste na tej najhlbšej úrovni, prečo sa váš život a vzťahy odvíjajú určitým spôsobom. Zároveň si dáte príležitosť spoznať sa a pracovať so sebou samým tak, aby to bolo k prospechu vám samotným a ľuďom vo vašom okolí.

Ivana Medveďová je terapeutkou a certifikovanou terapeutkou metódy Cesta podľa Brandon Bays.

 

11. ĽUBICA KUTTNEROVÁ - Bulharské probiotiká

 Prednáška o unikátonom probiotiku, ktoré je prirodzenou prírodnou alternatívou syntetickým chemickým látkam, znečisťovaniu prírody a proti intoxikácii ľudského organizmu.

 

12. BEÁTA HLOHOVSKÁ - známa etikoterapeutka a jej téma Vedomá žena: "Získať rovnováhu tela a duše nie je ľahé. Dnešná doba nás vedie stále k väčšej zodpovednosti za svoje telesné a duševné zdravie, ktoré priamo súvisí s našimi postojmi a následne emočnými a fyzickými prežívaniami. A preto sa vydávame na cestu k sebe, do svojho najhlbšieho vnútra, lebo tam je "kráľovstvo nebeské" plné lásky, pokoja a hojnosti".

 

13. MILOŠ MATULA (CZ) Karma rodu a rodiny
"Kdo jsme a kam jdeme? Po jakých osudových stezkách vedou naše kroky? Proč já?, ptáme se mnozí z nás. Zákon karmy jako zákon příčiny a následku. Osobní karma, karma rodu, národa (státu), planety....Čím se řídí náš výběr (ne) přátel, partnerů, kolegů, spoluhráčů a protihráčů (,,spolubojovníci na druhé straně"). Máme vůbec svobodnou volbu? Volíme si rodiče, zemi, přátele, čas (dobu)"?

 

14. SVETLANA GUZMANOVÁ - Rozdiely medzi mužmi a ženami. Sú vôbec?

Vtipný pohľad na nesmrteľnú tému - rozdiely medzi mužmi a ženami bude aj odpoveďou na tieto otázky:

- Naozaj sú muži z Marsu a ženy z Venuše?
- Muž ako ohrozený druh
- Vie súčasný muž ešte loviť?

- Tajomstvá 13. komnaty muža a ženy

 

15. INGRID RUSNÁKOVÁ - Kalcium je život. Viete o tom?

Možno si málokto uvedomuje, že kalcium stojí za zdravím človeka. Práve kalcium ovplyvňuje procesy v našom tele a je kľúčom k našim bunkám. Jeho nedostatok ovplyvňuje vznik viac ako 140tich ochorení.

Na prednáške sa dozviete:
- prečo je kalcium pre naše telo také dôležité?

- odkiaľ ho vziať, ak ho máme nedostatok

- mýty a o omyly o kalciu

Navyše predstavíme projekt detoxikačno-ozdravných pobytov prevzatý priamo od čínskej lekárky Xun Zukay. Tešiť sa môžete aj na jednoduché čínske cvičenie, ku ktorému vám postačia len vaše ruky. Len vďaka nim ihneď pocítite príval energie.

16. ZUZANA LUKAČOVIČ - Fyzické a emocionálne pôsobenie esenciálnych olejov

Esenciálne oleje - čo sa schováva za ich vôňou? Povieme si o histórii ich vzniku a pôvode jednotlivých esenciálnych olejov; zoznámime sa s ich spracovaním a kvalitou. Určite neopomenieme spôsoby a využitie esenciálnych olejov, ich pôsobenie na fyzickej a emocionálnej úrovni. Hovoriť budeme o konkrétnych účinkoch vybraných esenciálnych olejov. A možno budeme o esenciálnych olejoch nielen hovoriť, ale tiež skúšať, ovoniavať a ochutnávať!


17. ANDREJKA PENIAKOVÁ, FITSHAKER - Zdravie a rovnováha - v tele aj v mysli
Od FITSHAKER lektorky cvičení Pilates a Mindfulness Yoga sa dozvieme, ako budovať zdravé telo, zdravú myseľ aj ako správne dýchať. A ako nám toto všetko prispieva k tomu, či sa cítime (alebo necítime) vo svojom živote dobre, radostne a v harmónii.

 

WORKSHOPY:

1. JOGA SMIECHU s prvým slovenským smiechológom Ľuborom Foltánom

2. WORKSHOP ŽIARIVÉHO VARENIA s Deniskou Jarabkovou

3. WORKSHOP ZDRAVÉHO PEČENIA s AkoSiUvariťZdravie.sk

4. WORKSHOP SEBAPOZNANIA s Viktóriou Sentpéteryovou
 
5. WORKSHOP S JANETTE ŠIMKOVOU - osobnou a partnerskou koučkou - CESTY K ŠŤASTIU A SPOKOJNOSTI
 
6. MEDITÁCIA s MUDr. Markétkou Šinskou
 
7. MINIKURZ SALSY

 

Bližšie informácie a harmonogram workshopov sa dozviete v sekcii PROGRAM FESTIVALU: http://www.harmoniafest.sk/festival/program-festivalu

Informácie o vstupenkách nájdete na http://www.harmoniafest.sk/prakticke-info/vstupne

 

Na HARMÓNIA festivale zdravia a krásy v Banskej Bystrici 19.-20. mája 2017 si budete môcť vypočuť a zažiť spolu až 17 prednášok a 7 workshopov!

 

 Posledná aktualizácia 4.5.2017

 

 

 

 

Sitár ako tradičný  indický strunový nástroj”.Počúvaním hudby sa poslucháč  ľahko dostáva do stavu
meditácie, aktivuje sa jeho vnútorná energia.Účinok hudby sa znásobí, ak má poslucháč prebudenú
takzvanú
Materskú energiu, ktorá sídli v krížovej kosti každého
človeka.Tóny hudby priamo pôsobia na čakry a subtílny systém
ľudských
bytostí, otvárajú ich, čistia, naprávajú.Presny nazov hudobnika:

Alexander Lee

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Newsletter

Prihláste sa pre odber informačných emailov

Facebook

Kontakt

OPEN F&K, s.r.o.

  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • tel: 0905 291 321