slogan2

dievca

Harmónia Košice 2015

Program HARMÓNIA Festivalu zdravia a krásy v Košiciach 13.-14. novembra 2015 v Hoteli Centrum*** 

Program KE 2015

Stručný obsah prednášok  a workshopov HARMÓNIA Festivalu zdravia a krásy 13.-14.11.2015 v Košiciach:

PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ "DARWIN"

Pavel "Hirax" Baričák: ŠLABIKÁR ŠTASTIA 3 - DOSPELÍ DEŤOM, DETI SVETU

Z knihy Šlabikár šťastia 3: Dospelí deťom, deti svetu: 

Kto učí, učí sa. Ďakujme za deti, nie sú samozrejmosťou, ale darom. Prišli nás liečiť a ukazovať nám, kde máme zápal.“

Tretí diel Šlabikára šťastia nie je určený iba pre rodičov, ktorí hľadajú spôsob, akou formou dať svojím potomkom to najlepšie, ale aj pre duše, ktoré chcú pochopiť, prečo sú v nich strachy, konajú ako konajú, či sa im v niečom nedarí. Kľúč k bôľom dneška sa totiž nachádza v detstve, v spôsobe, ako k nám bolo pristupované, čo sme videli, cítili a zažili od momentu splodenia až po dospievanie.

„Čo je v našich rodičoch, takí sme aj my. Ak sa neočistíme od negatívnych rodových dlhov, preberú to aj naše deti. Nalepia sa na ne nevyriešené chybné programy a energiu berúce modely správania. Neexistuje dieťa, ktoré by sa sem nenarodilo múdre, vnímavé, veselé, plné energie, intuitívne, nonstop žijúce v prítomnom okamžiku, nepripútané, šťastné, božské, teda s vlastnosťami osvietených ľudí. No ak sa ma spýtate, kedy som naposledy stretol permanentne šťastného dospelého, budem dlho premýšľať... 
Beriem teda výchovu detí ako obojstranne učenie sa – inšpirovať sa deťmi k návratu k Sebe, svojej prirodzenosti, svojmu srdcu, ktoré je spojením s Láskou. Na druhej strane je pre mňa výchova detí snaha zahŕňať deti bezpodmienečnou láskou a určovať im hranice s rešpektom voči nim, bez nadradeného prístupu, aby v dospelosti cítili a vnímali potreby iných. Proste dať im to najlepšie zo seba.“

Martin Bruncko: OSLOBODENIE TELA, DUCHA A MYSLE NA CESTE K HOLISTICKÉMU ÚSPECHU

"Šťastie, zmysel a naplnenie života sú túžbami každého človeka. Cesty k týmto hodnotám zväčša nebývajú priamočiare. Porozprávam vlastný príbeh oslobodenia môjho tela, ducha a mysle na ceste k celkovej prosperite. Prosperita je mnohohranný pojem, preto budem rád, ak z danej prednášky vzíde diskusia, kde sa môžete podeliť o Váš spôsob dosahovania rovnováhy, blaha a radosti zo zdravého života. Bude mi cťou sa s Vami stretnúť."

Lukáš Gavaľa: DOKÁŽETE SA ZASMIAŤ LEN TAK ALEBO POTREBUJETE K SMIECHU VONKAJŠIU PRÍČINU? (workshop jogy smiechu) 

To, že  smiech dokáže liečiť, je  vedecky dokázanéPri joge smiechu kombináciou vedomého dýchania, očného kontaktu a detskej hravosti znovuobjavujeme radosť z prítomneho okamihu. Príjemné cvičenie pre telo a dušu, vhodné pre každého, odbúrava stress, podporuje kreativitu a zlepšuje medziľudskú komunikáciu. Tešíme sa na stretnutie plné smiechu. Skúsite so to s nami?

Ing. Svetlana Guzmanová: BOHATSTVO ŽIVOTA

Prednáška Svetlany Guzmanovej sa okrem iného dotkne aj týchto tém: 

 • kroky k bohatstvu
 • moc vedomia a podvedomia
 • túžba a rozhodnosť ako hnacia sila
 • plánovanie a disciplína
 • prečo šetriť aby sme boli bohatí
 • pracovitosť a vzdelávanie 

Mgr. Tatiana Hanšutová: HARMÓNIA AKO PREJAV CELOSTNÉHO BYTIA

"Keďže prednášanie nie je forma môjmu srdcu milá, hovorme radšej o duchovne inšpiratívnom rozprávaní, teda o takom otvorení srdca smerom k účastníkom, aké dúfa v otvorenie ich sŕdc smerom k témam podstatným z hľadiska jestvovania človečenstva v tomto svete a v tomto Stvorení (Univerze). Je radostné vnímať záujem súčasníkov o zdravú výživu. Ale ešte radostnejšie pre mňa je vnímať ich záujem i o druhú stránku procesu - čím my, ľudské bytosti, "vyživujeme" svoje okolie. Čo z nás vystupuje a ako to pôsobí na všetko živé. Kiež by moje rozprávanie mohlo byť príspevkom k prijatiu dospelej zodpovednosti za tento proces. Kiež by ľudia precítili, že niet stavu, v ktorom by sa bolo možné izolovať od veľkého živého celku. Vždy pôsobíme na všetko živé a ako vedomé bytosti môžeme ľahko začať vnímať, kedy je naše pôsobenie harmonizujúce, podporujúce, prospešné, ozdravné a kedy deštruktívne, oslabujúce, škodlivé...

Dokonalosť živého celku, v ktorom vždy ide o jeho rozvoj a rozkvet, spočíva (okrem iných zázračností) i v tom, že záujmom tohto veľkého celku je nevyhnutne i záujem o rozkvet, zrenie a rozvoj každej jeho časti. Teda i o človeka. A nádhera takéhoto fascinujúceho "nastavenia" spočíva i v transparentnosti, v absolútnej prostote, a teda dosažiteľnosti každému človeku. Každý je uspôsobený tak, aby vnímal, či sa rozvíja, či pokročil, či je v harmónii so sebou a s užším, širším okolím, ba i tým najširším celkom, ktorého je súčasťou.

Najprostejším spôsobom zhodnocovania ľudskej "výživnosti", či "jedovatosti" pre svet, je vlastný stav každého človeka. Je šťastný, vďačný, plný lásky? Alebo mrzutý, kritický a plný strachov? Čo asi šíri do okolia v zmienených stavoch? Ak by to malo farbu a tvar, napĺňalo by sa okolie človeka krásnymi útvarmi, alebo "príšerkami"? A sú tieto človekom vždy vychvievané formy činné? Ako? Harmonizujú, či pôsobia ničivo? Jasnovidní by mohli hovoriť... A ostatní? Všetci ostatní to môžu precítiť, a aj sa o to spolu pokúsime. Ak by aj nikdy nikto nemal cit a svedomie, jestvuje spätnovazobný systém, ktorý dokonale podáva každému informácie o tom, čím kŕmi svoje hrubo i jemnohmotné okolie. Volá sa život. Osobné žitie každého človeka. Jeho zdravie, vzťahy, práca, hojnosť či núdza - to všetko je zrkadlením toho, čo on sám svetu dáva. 

Nie každý sa zapodieva úvahami o tom, kde v pozemskom konaní (sem patrí i cítenie, myslenie a reč, teda nie iba hmotné úkony, skutky) zavdal on sám príčinu toho, čo sa mu deje. Ale často sa zapodievať začne v núdzi. Vtedy je čas nahliadnuť do príčinného poľa. Každý človek ho má. A mojou prácou (už okolo 25 rokov) je nahliadať do kauzálneho poľa ( tela, obalu, záhalu), kde každá disharmónia, narušenie, posun, pád, či oslabenie, má svoju príčinu. Nech je reálnym problémom človeka, ktorý za mnou prichádza jeho podlomené zdravie, neschopnosť žiť harmonicky vo vzťahu ( nájsť, či udržať si lásku), počať alebo vynosiť potomstvo, úspešne pracovne sa realizovať, alebo primerane hmotne zabezpečiť seba a rodinu, alebo čokoľvek iné mysliteľné, vždy je to spoľahlivo zapísané v jeho info- energetickom poli kauzálnom. Vždy je ono narušené. 

Človek sa stal - zvyčajne nevedomky - narušiteľom harmónie. Kdesi nevedel konať inak, iba deštruktívne. Nádherné a vývoj garantujúce je to, že my nemǒžeme narušiť harmóniu Univerza, Stvorenia bez toho, aby sme nepoškodili sami seba. Teda ak narúšame celok, i nás to zabolí. Tým i volá k túžbe po náprave. Ale i opačne: nemǒžeme poškodiť seba, svoje zdravie, rodinu, prácu, financie atd. bez toho, aby sme ublížili Stvoreniu. Potešiteľné je, že teda radostný, zdravý a šťastný človek je k úžitku najširšiemu celku. Ako v malom, tak vo veľkom a naopak. Príčinné pole to zreteľne ukazuje. Je teda zdrojom stáleho poučenia o zákonoch sejby a žatvy, tiaže i príťažlivosti rovnorodého. Vždy nájdeme nejaké porušenie niektorého z nich. I vtedy, keď sme zdanlivo my " nevinnou obeťou" toho, čo sa nám deje. Kdesi sme museli nekomfortné dianie umožniť, dopustiť. Teda náhod nieto. Toto vedomie prepojenia človeka s veľkým celkom mali všetky dávne civilizácie a duchovné učenia. Dianie naznačuje, že k nemu spejeme opať. Najelementárnejšie je to možné vidieť na počasí, ešte zreteľnejšie je to viditeľné na párových vzťahoch a na reči situácií. 

Vývoj poznania človeka - ľudského ducha je zjavný v praxi práce s kauzálnym poľom i na tom, že desaťročie dozadu bolo ľahko možné zharmonizovať pole človeka a po základnom ozrejmení dejov mohol "opravený" odísť. Veď opakovaná chyba a neporozumenie, neprecítenie dejov o ktoré išlo, viedlo k neudržateľnosti zharmonizovaného stavu. Dnes musí už i na svojej harmonizácii významne spolupracovať každý človek. Tzv. "náprava poľa" je v značnej miere v jeho rukách, je dǒkazom, že správne pochopil svoj omyl, či nedostatok a pri usmernení a energetickej podpore je zvačša schopný krásne spolupracovať. Každá situácia je totiž odrazom toho, ako človek jestvuje a bez pochopenia omylu, bludu, či karmicky daného točenia sa v kruhu, bez vǒle k náprave je dǒvod k zmene temer nulový. Veď stav je daný dokonalými zákonmi, ktoré sa nezmenia. To človek je tou časťou celku, ktorá je i disharmóniou volaná k pochopeniu a zmene.

Základom uzdravovania je v zásade celkom jednoduché pochopenie a praktické osvedčovanie faktu, že ak chceme, aby nás celok podporoval, máme my byť svojim životom podporovateľmi celku. Ak celok jestvuje v základnom ladení lásky a jej prejavov, tak je nutné, aby tak isto na lásku vyladil človek i seba. Opakom je fungovanie v strachu, ktoré dokazuje,ako hlboko človek čosi nepochopil. Stvorenie a jeho bytosti strach nepoznajú. Je čas vo veľkom i v malom transformovať vlastné vnútro. S pomocou tej istej neutrálnej sily tvoríme jedno i druhé, reakcie lásky i strachu, ktorý plodí agresivitu alebo útek, potrebu dominancie alebo submisivitu. Tak teda čiňme svoje voľby, a to zodpovedne. 

Slobodná voľba ľudského ducha nemusí byť len reakciou na to, ako koná naše okolie, čo nám kto spravil, ako sme si zvykli, či ako nás vychovali, vzdelávali, alebo ako nás masmediálne ovplyvňujú a manipulujú "tí druhí". Buďˇ sa svojej moci vzdáme a potom sme bezmocní a dǒsledky zaznamenáme, alebo ju ( moc ducha) budeme vedome a zodpovedne uplatňovať v záujme najvyšsieho dobra pre všetko živé. Tak pomǒžeme i Zemi i Stvoreniu. Naše konanie mǒže a dnes už i musí byť prejavom slobodnej vǒle zrelého ducha, vedomého si svojej úlohy vo Stvorení. To je duch, z ktorého zreteľne žiari prejav toho, že sa odhodlal žiť v súlade s Vǒľou Najvyššou. On sa stáva svetielkom, ktoré harmonizuje okolie a je dǒkazom pochopenia, že prežíva seba ako možnosť svetla vyjadrovať sa v hmote a skrze ňu. Že ju zjemňuje a zušľachťuje, a tým i seba, i najvačší celok. To je dǒvod našej pozemskej inkarnácie."

POZNÁMKA: Pri preciťovaniach a transformácii bude znieť počas stretnutia hudba.

Slávka a Erik Hoffmannovci: 7 ÚČINNÝCH TIPOV, KTORÉ VÁM ZJEDNODUŠIA CHUDNUTIE A ZBAVIA VÁS KÍL NAVYŠE

Vyskúšali ste už KVANTUM diét a stále ste neschudli? Vyskúšali ste množstvo zaručených produktov, ktoré vám nasľubovali, že z vás kilá spadnú a NIČ sa nestalo? Neustále sa trápite a obmedzujete a už si myslíte, že navždy zostanete tučný? Pokiaľ aj vy patríte medzi takýchto ľudí, dozviete sa 7 účinných TIPOV, ktoré pomohil nám a ktoré aj vám zjednodušia chudnutie a zbavia kíl navyše jednoduchou cestou.Dozviete sa: 

 • Prečo diéty nefungujú a prečo z nich človek priberá.
 • Ako môže správny pitný režim naštartovať vaše chudnutie.
 • Jednoduchá technika, ktorá prináša obrovské výsledky v chudnutí.
 • Chcete schudnúť? Nezakazujte si sladkosti.
 • Mýtus vyvrátený: Len cvičením neschudnete.
 • Pokiaľ neviete chudnúť jednoducho, znamená to, že chudnúť ešte stále neviete. Ako na to?
 • Ja som ........ - dozviete sa na prednáške :) 

Prednáška je určená pre tých, ktorí: 

 • už nechcú podstupovať ďalšiu diétu
 • chcú schudnúť natrvalo a váhu si aj udržať
 • sa rozhodli pre zdravý životný štýl
 • chcú zmeniť svoj život k lepšiemu 

Rastislav Hriňák: TELO JE HUDOBNÝ NÁSTROJ

Každý z nás je zvukom, frekvenciou, je to naša prirodzenosť. Všetko okolo nás má svoju vibráciu, frekvenciu a zvuk. Len od nás záleží ako sme sami vyladení so sebou, so základným tónom - zvukom, s ktorým sme prišli na svet , či ladíme, resp. vibrujeme s okolitým svetom alebo s našim životným partnerom.

Dr. Jana Kolenová SAKHom: HOMEOPATIA VIAC NEŽ LIEČBA

Homeopatia je bezpečná a účinná liečebná metóda. Za zhruba 200 rokov jej existencie sa ukázalo, že môže veľmi úspešne liečiť nielen akútne choroby, ale aj hlboké chronické choroby, poruchy psychiky, či emočné problémyHomeopatia využíva mimoriadnu schopnosť ľudského organizmu sa vyliečiť. Podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) je homeopatia druhá najrozšírenejšia lekárska metóda na svete. V niektorých štátoch, ako napr. v Indii alebo Brazílii, je uzákonená tak ako klasická medicína a pacienti si oficiálne môžu vybrať, či sa chcú liečiť homeopaticky alebo klasicky. Najdlhšiu tradíciu v Európe má homeopatia vo Veľkej Británii vďaka jej mimoriadnej obľúbenosti v kráľovskej rodine. V poslednej dobe rastie jej popularita aj iných v európskych štátoch.

"V mojej prednáške by som vám chcela poodhaliť to jedinečné, čo ma homeopatia naučila okrem množstva liečivých výsledkov, ktoré ňou dosahujem vo svojej rodine aj v rodinách mojich pacientov. Homeopatia má totiž schopnosť viesť človeka z blaženého stavu nevedomosti a povrchnosti, do hľadania a nachádzania hlbších súvislostí, ktoré veľmi pomáhajú aj v bežnom živote. Pretože ak chceme pomocou homeopatie liečiť, musíme neustále pozorovať. Máme veľa liekov (okolo 5000). Každý homeopatický liek má svoj obraz, ktorý sa skladá (zjednodušene) zo symptómov psychických a fyzických – od hlavy po päty. Musíme si teda všímať tieto symptómy u nášho pacienta a hľadať na ňom to jedinečné, čo nám odlíši jeden liek od druhého. Má to pre mňa svoj význam aj v bežnom živote. Zvykla som si hľadať v každom človeku niečo, čo si môžem na ňom vážiť. Zvykla som si vôbec všímať ľudí okolo seba. Každý človek túži, aby si ho niekto všimol, aby aspoň jeden človek vedel, že existuje. A ak si ho navyše niekto váži, dáva mu to silu do života. Prajem to zažiť každému. Poďme si navzájom dávať takéto pozorovania ako jednoduché služby ľuďom, čím si vieme zlepšiť a skrášliť život."

Ako bonus sa dozviete pár homeopatických liekov, ktoré budete hneď vedieť s úspechom použiť v praxi. 

Ľuba Lapšanská: RODIČMI OD ŠKOLKY ALEBO ČO JE NAOZAJ DOLEŽITÉ, ABY DETI VEDELI O REPRODUKČNOM ZDRAVÍ?

V osnovách výchovy k rodičovstvu v slovenskom školstve je mnoho  tém. Detičky sa zaoberajú ľudským telom, bezpečným sexom,  genderovými témami, „inakosťou“ ľudí i pohlavnými chorobami. Jednu tému však odborníci opomenuli a nie je to téma menej významná. Považovala by som ju dokonca za jednu z najdôležitejších. Celá spoločnosť sa snaží o zníženie percenta potratov. A všetci chceme a očakávame od matiek i otcov, že budú vedieť, ako sa starať o svoje deti a ako ich vychovávať. Z našej skúsenosti z práce s deťmi ale i dospelými však zisťujeme, že nie každý tuší, čo všetko vplýva na dieťatko, kým je ešte v brušku.

Kedy sa tvorí vzťah matky a dieťaťa? Kedy dieťa začína vnímať? A kedy sa začína učiť? A veríte tomu, že s touto témou je dobré začať už v materskej škole? Z vlastných skúseností, z praxe s deťmi vám rozpoviem, aké to je nádherné hľadať odpovede na tieto otázky s malými ľuďmi, ktorí si to hádam ešte aj pamätajú. J

PS: Všetky informácie vychádzajú z poznatkov a výskumov  prenatálnej psychológie, od renomovaných vedcov v tomto odbore, ako sú Tomas Verny, John Kelly, Peter Fedor Freyberg, Frederick  Leboyer.  Rešpektujú názory všetkých skupín zaoberajúcich sa Výchovou k manželstvu a rodičovstvu či Sexuálnou výchovou detí na Slovensku. Zároveň si uvedomujem, že deti sa často pýtajú na chúlostivé a citlivé veci.  Na všetky otázky dostanú odpovede  pravdivé, ale primerané veku, znalostiam a psychickému vývinu.  

Jarmila Máťošová, Renáta Beláková: POTRAVINOVÁ INTOLERANCIA A ALERGIA

Podtitul - Aby strava neškodila, jedlo ako priateľ

Prednáška Renáty Belákovej a Jarmily Máťošovej je zameraná na uvedenie do problematiky potravinových alergií a intolerancií, ktoré sa stávajú problémom súčasnosti. V prednáške budú prebraté tieto body:    

 • Potravinové alergie, intolerancie a ich prejavy
 • Diagnostika
 • Prvé kroky po zistení alergie alebo intolerancie
 • Praktické rady na zavedenie zmien v stravovaní 

Peter Planieta - LIEČIVÁ SILA POTRAVÍN PODĽA PIATICH ELEMENTOV

Z obsahu prednášky pána Planietu: "Každý človek je jedinečný a treba sa na neho pozerať ako na komplex. A presne takisto sa treba pozerať aj na naše zdravie. Nahradenie chemických potravín za kvalitné potraviny je prvým dôležitým krokom na ceste ku kvalitnejšiemu životu. 95% komerčných potravín dnes obsahuje konzervačnú alebo chemickú látku (éčka). Takže to, čo dnes bežný človek prevažne konzumuje, či už je to jedlo alebo nápoje, tohto človeka „chemizuje“ a pomaly ničí, zabíja.

Každý z nás zdedil niektoré orgány slabšie a tie prináležia určitému elementu. Napríklad slabý element VODA sa u ľudí prejavuje problémami obličiek, močového mechúra a kĺbov, u žien častokrát studenými rukami. Ľudia s oslabenými obličkami obľubujú tmavé alebo modré farby, chuť slanú a niektorí aj sladkú. Mali by zo stravy vylúčiť sladkosti, studené jedlá, surovú zeleninu, ovocie preferovať sušené a nesírené. Takisto by mali obmedziť pitie zeleného, ovocného alebo bylinkového čaju. Tým, že prestanú daný element a s ním spojené orgány zaťažovať nevhodnou stravou, element zosilnie, nastane rovnováha v tele, energie v organizme začnú prúdiť, budú sa cítiť zdravší a vitálnejší

Správne nastavenie jedálnička podľa piatich elementov a celková zmena životného štýlu vedie k výraznému zlepšeniu zdravotného stavu. Príbehy ľudí hovoria nakoniec za všetko. Počnúc dlhoročným cukrovkárom, cez makulárnu degeneráciu mladej ženy, až po chlapca trpiaceho autizmom. Takíto ľudia už nie sú zaujímaví pre našu medicínu, nakoľko už nie sú viac pacientmi.

Ďalším dôležitým krokom ku zdraviu je správna kombinácia potravín. Živočíšne bielkoviny treba konzumovať zásadne iba so zeleninou a ovocie konzumovať samostatne, najlepšie vypestované na záhradke – nestriekané.

Do doplnenia skladačky k nášmu zdraviu nesmieme zabúdať na správny pitný režim, pravidelný pohyb, správne dýchanie a duševnú rovnováhu.

To, že ideme správnou cestou sa odrazí v každej našej činnosti. Budeme ľahšie a efektívnejšie zvládať akúkoľvek činnosť, budeme plní energie a lásky k životu, čo sa následne odrazí na našom výzore. Ľudia, ktorí takto žijú, vyzerajú o 10 až 20 rokov mladšie, sú výkonnejší a šťastnejší ako ich rovesníci. A toto je moc liečivej sily BIO potravín podľa piatich elementov."

Peter Planieta - MILUJ BLÍŽNEHO SVOJHO AKO SEBA SEMÉHO

Chcete vedieť, ako nájsť pravú lásku? Chcete vedieť, ako nájsť dokonalú harmóniu? Chcete mať vedľa seba princa alebo princeznú? Chcete mať výborné vzťahy s okolím? Chcete sa liečiť láskou? Na všetky otázky vám odpovie Peter Planieta na prednáške Miluj blížneho svojho ako seba samého. 

Júlia Rašlová: SPRÁVNA VÝŽIVA DETÍ - AKO SA VYHNÚŤ DETSKEJ OBEZITE?

Prednáška Júlie Rašlovej vám okrem iného prinesie aj tieto informácie:   

 • Výživa detí začína pred narodením
 • Riziká obezity a nesprávnej výživy v tehotenstve
 • Zabezpečenie dostatku živín pre správny vývoj dieťaťa
 • Rozdelenie výživy detí podľa obdobia ich života
 • Predchádzanie obezite detí
 • Rodina - dôležitý aspekt v stravovaní dieťaťa
 • Správny výber potravín pre deti
 • Deti a pohyb
 • Deti a reklama  

Viktória Sentpéteryová - 7 KROKOV K LÁSKE

Čo o prednáške hovorí jej autorka? "K tejto prednáške ma priviedla moja prax. Zistila som, že ľudia majú v sebe veľa bolesti a málo lásky. A zistila som aj to, prečo to tak je. Chcete sa otestovať ako je to u Vás? Ak áno, tak čítajte ďalej.1.Krok - Sila rodinného kmeňa.
Máte pozitívne vysporiadané vzťahy s rodičmi, súrodencami a všetkými pokrvnými príbuznými?
2.Krok - Sila vzťahov.
Nenarušujú náhodou vašu osobnú silu falošné symboly moci ako peniaze, sex, vysoké posty, vonkajšia autorita či neúspešné, zložité a bolestivé vzťahy, v ktorých sa prejavuje žiarlivosť, hádky, urážlivosť, zlosť, pomsta či ukrivdenosť?
3.Krok - Osobná sila.
Vážite si seba samého, ste k sebe úprimní a cíitite k sebe takú lásku, že nedovolíte iným aby s Vami nevhodne manipulovali cez
výčitky svedomia?
4.Krok - Sila lásky.
Nepoužívate svoje emocionálne zranenia k tomu, aby ste ovládali iných ľudí alebo situácie? Necháte sa ovládať iným človekom? 
5.Krok - Sila vôle.
Majú ľudia nad vašou silou vôle moc? Ak áno, tak prečo?
6.Krok - Sila mysle.
Dokážete uvažovať o svojom živote neosobne?
7.Krok - Sila ducha.
Existujú vo Vašom živote ešte nevyriešné záležitosti týkajúce sa bodov 1 až 6?Ak máte všetko vyriešené, blahoželám vám. Ste v Láske s veľkým L. Ale ak ste zvládli krok 1 až 4, tiež je to úžasné. Kroky 5 až 7 už súvisia s nadprirodzenými schopnosťami. Ale človek má neobmedzené schopnosti. Záleží len na Vás čo si vyberiete." 

Andy Pavlík Timková: AKO ŽIŤ A JESŤ, ABY SME SA MALI NAOZAJ DOBRE

Na stretnutí s Andy sa bude hovoriť o tom, ako strava súvisí so zdravím a celkovou detoxikáciou organizmu. Dozviete sa, prečo je dôležité, aby sme sa pravidelne odčervovali a ako parazity súvisia so zdravím. A v neposlednom rade aj to, ako si urobiť poriadok v hlave, lebo bez tohto sa nikdy celostne nevyliečime.

SALÓNIK "TESLA"

Dúšok zdravia: workshop AKO ZDRAVO A CHUTNE NAKŔMIŤ NAŠE DETI

Na workshope vám Denisa a Robčo Jarábkovci ukážu, ako môžete nalákať svoje deti k zdravšiemu jedlu, ako ulahodíte ich oku aj brušku :-) A tiež ako nenásilne a s láskou priviesť deti k zdravšiemu stravovaniu. Kto vám v tomto môže poradiť lepšie ako rodičia dvoch dcér, ktorí s láskou a radosťou varia už niekoľko rokov nielen pre svoje ratolesti, ale aj pre návštevníkov rôznych podujatí, festivalov, kurzov zdravého varenia a ktorí úspešne viedli obľúbenú vegánsko-makrobiotickú reštauráciu a čajovňu Dúšok zdravia v Martine. 

Dúšok zdravia: workshop JESENNÁ OČISTA A PRÍPRAVA ORGANIZMU NA ZIMU

Autorka Denisa Jarábková o svojom workshope: "Na tomto interaktívnom workshope zdravého varenia si pripravíme jedlá z plodov jesene. Povieme si, aké jedlá sú vhodné počas jesene a zimy a o ich vplyve na jednotlivé orgány. Pripravíme si hokaidové hranolky a tekvicový prívarok s tempehom a ako prekvapenie vám vykúzlime rýchlu, sladkú a zdravú dobrotu :-)" Na tomto workshope sa dozviete nielen to, ako si rýchlo a lacno vyčaríte chutné a zdravé jedlo, ale aj ako si pomocou stravy na jeseň očistíte organizmus a pripravíte ho na zimu.   

Lektorka obidvoch workshopov: Denisa Jarábková

Ľuba Lapšanská: workshop AKO NA RODIČOVSKÚ VÝCHOVU NAJMENŠÍCH?

Praktický workshop, nadväzujúci na prednášku o rodičovstve pre deti, je určený pre rodičov, ale aj pre pedagógov z materských a základných škôl. Vítané sú aj všetky detičky, ideálne v predškolskom a mladšom školskom veku, na  ktoré bude naša „hra“ zameraná. Verím ale, že nielen deti sa niečomu priučia. Hravou formou si pospomíname, aké to bolo kým sme bývali v brušku. A pre všetkých rodičov, mladších i starších detí či mládeže, ponúkam možnosť klásť otázky, na ktoré sa ťažšie odpovedá. Ak nebudem vedieť z vlastných skúseností ako nato, môžeme odpovede hľadať spolu.   

Jana Lengyelová: tanečná meditácia pre ženy LOONA DANCE

Loona Dance alebo tiež tanec maternice je akýmsi mono pohybom, cez ktorý sa prepojíte s vašim lonom, maternicou, vašim centrom sexuálnej energie, ženstva, kreativity a intuície. Tanečná meditácia je komplexne zameraná na prepojenie ženy so samou sebou, rozvíjanie a zvedomovanie si svojho ženstva, ženiných špecifických kvalít a predovšetkým sebahodnoty. Tancom sa zároveň aktivuje celá panvová oblasť, posilňuje sa panvové dno a stimulujú ženské orgány. Tanec pomáha s menštruačnými bolesťami, rôznymi gynekologickými ťažkosťami, problémami s otehotnením, bolesťou bedrovej oblasti, bedových kĺbov, pomáha k zlepšeniu sexuálneho života. Tancuje sa v štýle Orientu, Afriky, pravohemisférového tanca a iných tanečných pohybov s prvkami primitívnej expresie. Tanec je vhodný aj pre začiatočníčky a netancujúce ženy.

Sahadža joga: prednáška spojená s meditáciou AKO NAZRIEŤ DO SVOJHO VNÚTRA

Prednáška a meditácia nás zoznámi so skutočnou meditáciou a vysvetlí, ako sa možno zbaviť stresu a dosiahnuť vnútornú rovnováhu s využitím našich prirodzených síl. Počas prednášky bude zahrnutá aj praktická ukážka spontánnej meditácie, ktorú si môže každý bez problemov osvojiť a dostať sa do bezmyšlienkového stavu bez námahy.

Lektor: Mgr. Ravi Kant Bhutani

Sahadža joga: koncert SITÁR AKO TRADIČNÝ INDICKÝ STRUNOVÝ NÁSTROJ 

Počúvaním hudby sa poslucháč ľahko dostáva do stavu meditácie, aktivuje sa jeho vnútorná energia. Účinok hudby sa znásobí, ak má poslucháč prebudenú takzvanú Materskú energiu, ktorá sídli v krížovej kosti kažého človeka. Tóny hudby priamo pôsobia na čakry a subtílny systém ľudských bytostí, otvárajú ich, čistia, naprávajú.

Lektor: Alexander Lee


Súčasťou programu HARMÓNIA Festivalu zdravia a krásy v Košiciach je aj DAROVANIE KRVI S NTS Košice - v sobotu v čase od 9.00 do 14.00 h. Všetkým darcom vopred veľmi pekne ďakujeme!


Autogramiáda Višňové zápisky - denná dávka inšpirácia pre ženy

Súčasťou výstavy bude aj autogramiáda knihy Višňové zápisky - denná dávka inšpirácia pre ženy. Pozývame vás na inšpiratívne stretnutie s jej autorkou Katarínou Evou Čániovou, novinárkou, koučkou, cviciteľkou jogy, znalkyňou jemného ženského sveta, ktorá vám na HARMÓNIA Festivale naservíruje príbehy a jednohubky z vlastného tajomného, liečivého vnútra a s Elenou Čániovou, autorkou ilustrácií, talentovanou mladou slovenskou výtvarníčkou, študentkou záverečného ročníka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Obidve Vám budú k dispozícii počas celého HARMÓNIA Festivalu. 

A taktiež farebná upútavka :-)

Súčasťou vystavovateľskej časti bude aj ENKAUSTIKA - MAĽBA VOSKOM A ŽEHLIČKOU. Enkaustika je hrou farieb, fantázie, zo začiatku aj náhody a prináša veľa prekvapení, radosti, úsmevu na tvári. Nie je potrebné byť umeleckým maliarom a ani mať talent na to, aby si každý dokázal vytvoriť zaujímavé originálne dielko. Dospelí aj deti si túto techniku hneď zamilujú a po prvom obrázku si chcú nakresliť ďalší. Sú to veľmi jednoduché ťahy enkaustickou žehličkou, pomocou ktorých sa vytvárajú abstraktné tvary a línie. Návštevníci si vytvárajú svoj vlastný obrázok, ktorý si zoberú so sebou, aby mali peknú spomienku. To, čo skúsený maliar nakreslí za niekoľko hodín, my to dokážeme za niekoľko minút. Priďte si aj vy vyčariť svoj jedinečný obrázok :-)

Banner 1 250x250 KE 2015Banner Baricak KE 2015Banner Planieta KE 2015Banner Timkova KE 2015

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Newsletter

Prihláste sa pre odber informačných emailov

Facebook

Kontakt

OPEN F&K, s.r.o.

 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • tel: 0905 291 321